" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/09/2019 15:59

Versió 2

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2020 21:49

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2020 21:51

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2020 21:55

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2020 22:47

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 20:04
Versions 6 Tornar a la trobada