" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
07/10/2019 09:47

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
10/01/2020 17:38

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
10/01/2020 17:39

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 11:02

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 19:49
Versions 6 Tornar a la trobada