" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
07/10/2019 09:50

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/12/2019 12:52

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/12/2019 12:52

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 11:06

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 13:05

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 13:05

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/03/2020 19:48
Versions 8 Tornar a la trobada