" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Fase 2. Sessió PLENÀRIA de Diagnosi - GIRONA "

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/12/2019 15:51

Versió 3

Avatar: Carlos López Carlos López
13/01/2020 16:11

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 10:46

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 19:06
Versions 5 Tornar a la trobada