" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:42

Versió 2

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:50

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/10/2020 13:14

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
26/10/2020 14:50

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/10/2020 14:28

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
19/11/2020 13:47

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/11/2020 11:37

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
02/12/2020 11:49
Versions 9 Tornar a la trobada