" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:44

Versió 2

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/07/2020 18:48

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/10/2020 13:16

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
26/10/2020 14:51

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/10/2020 14:26

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
30/10/2020 14:29

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
01/12/2020 14:34

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
01/12/2020 14:36
Versions 9 Tornar a la trobada