" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/11/2020 13:29

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/11/2020 13:50

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
11/11/2020 13:51

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 12:06

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
17/11/2020 12:25

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
15/12/2020 16:50
Versions 7 Tornar a la trobada