" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
02/12/2020 12:58

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/12/2020 13:44

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/12/2020 13:52

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
21/12/2020 15:14

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
22/12/2020 14:16

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
23/12/2020 20:04

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2021 18:28

Versió 9

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
27/01/2021 10:24
Versions 9 Tornar a la trobada