" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)"

Mode de vista de comparació:

Títol (Català)

 • +TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
 • +TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
Esborrats
Addicions
 • +TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
Esborrats
Addicions
 • +TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)

Títol (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Títol (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Català)

 • +

  Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1.

  Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

 • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"Contaminació urbana, industrial i sanejament</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona</p><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2306/Barcelona_1._Doc_suport_a_la_din%C3%A0mica_Taula_3_.pdf" target="_blank">Document de suport a la dinàmica Taula 3</a></li></ul>
Esborrats
Addicions
 • +

  Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1.

  Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

Esborrats
Addicions
 • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre <strong>"Contaminació urbana, industrial i sanejament</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona</p><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2306/Barcelona_1._Doc_suport_a_la_din%C3%A0mica_Taula_3_.pdf" target="_blank">Document de suport a la dinàmica Taula 3</a></li></ul>

Descripció (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Descripció (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Dia i hora d'inici

 • +2021-02-04 18:00:00 +0100
 • +2021-02-04 18:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2021-02-04 18:00:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2021-02-04 18:00:00 +0100

Dia i hora de finalització

 • +2021-02-04 20:30:00 +0100
 • +2021-02-04 20:30:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2021-02-04 20:30:00 +0100
Esborrats
Addicions
 • +2021-02-04 20:30:00 +0100

Adreça

 • +Barcelona 1
 • +Barcelona 1
Esborrats
Addicions
 • +Barcelona 1
Esborrats
Addicions
 • +Barcelona 1

Ubicació (Català)

 • +Aquest taller és virtual
 • +Aquest taller és virtual
Esborrats
Addicions
 • +Aquest taller és virtual
Esborrats
Addicions
 • +Aquest taller és virtual

Ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Català)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Castellano)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Detalls d'ubicació (Aranès)

Esborrats
Addicions
Esborrats
Addicions

Àmbit

 • +Medi ambient
 • +Medi ambient
Esborrats
Addicions
 • +Medi ambient
Esborrats
Addicions
 • +Medi ambient
Autoria de la versió
Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
Versió creada el 21/12/2020 14:02