" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Canvis a "TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (BARCELONA 2)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
04/01/2021 14:17

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
02/02/2021 11:39

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
03/02/2021 10:31

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
08/02/2021 15:29

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/02/2021 15:34

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
29/04/2021 10:52

Versió 8

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
29/04/2021 13:39
Versions 8 Tornar a la trobada