" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
04/01/2021 16:02

Versió 3

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
18/02/2021 15:35

Versió 4

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
22/02/2021 13:59

Versió 5

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
04/03/2021 19:05

Versió 6

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
29/03/2021 16:32

Versió 7

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
13/05/2021 11:51
Versions 7 Tornar a la trobada