" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

41_Estat dels rius

12/12/2019 17:02  
Acceptades
Donades les característiques del nostre clima, es considera fonamental valorar i analitzar com tenim els rius a nivell de sediments i altres possibles elements que agreugin aquestes característiques del clima.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Com a ACA, dins el programa de mesures 2021-27 s'ha incorporat una mesura per fer un estudi específic d'adaptació als efectes del canvi climàtic a la demarcació per a la seva futura consideració en la revisió del pla (D3.004), així com mesures de gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava (capítol D3). El Programa de mesures (A1.006) contempla mesures per la gestió dels sediments. A la web de l'ACA hi ha un apartat en el que publiquem el que anem treballant en aquest sentit: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-manteniment/cabals-generadors-i-sediments/

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77296
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77296/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77296/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots