" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

364_Dimensió ambiental i social

10/01/2020 16:51  
Acceptades
És necessari mantenir els cabals ecològics, però també tenir en compte les masses actuals d’aigua, i tots els actors implicats i les seves necessitats, compatibilitzar i prioritzar els usos i demandes. Cal tenir unes regles clares quan s’han de mantenir o reduir els cabals ecològics amb relació a altres usos i demandes.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA està d'acord amb el plantejament que cal buscar el punt d'equilibri i, per aquest motiu ha establert, per una banda, la obligatorietat de respectar els cabals ambientals en tots els aprofitaments controlant els aprofitaments hidroelèctrics mitjançant sistemes de telecontrol, aforaments i inspeccions. I, per altra banda, promoure la generació d'energia hidroelèctrica de manera sostenible. En aquest sentit, s'està duent a terme un procés de concertació amb els titulars a fi d'intentar minimitzar l'afectació de la implentació de cabals ambientals en la producció d'energia hidroelèctrica. El 5 d’agost de 2020 va sortir publicat en el DOGC número 8194 la Resolució TES/1970/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'ACA pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades a participar en les inversions de les persones titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a usos hidroelèctrics per a la realització d'actuacions d'adequació de les corresponents infraestructures o instal·lacions al règim de cabals de manteniment. En els propers mesos es publicarà la primera convocatòria d'aquestes línies de subvencions. Les obres associades es realitzaran durant el 3r cicle de planificació. Les regles de prioritat estan sempre clares en el Pla de Gestió. Els cabals ecològics són una restricció prèvia a tots els usos.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77696
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77696/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77696/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots