" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

365_Ajustar els cabals

10/01/2020 16:51  
En avaluació
Els cabals dels rius catalans depenen molt de la seva estacionalitat i del tram concret de cada riu, etc. El fet de treballar per conques i masses d’aigua fa que no sempre estiguin ben ajustats.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'ACA ha participat en un projecte europeu LIFE TRIVERS (http://www.lifetrivers.eu/ca/) que ha treballat per millorar la diagnosi i la gestió de rius temporals. Gràcies a aquest projecte ja es disposa d'una classificació del grau de temporalitat de les masses d'aigua, que abans no es tenia, i també d'una proposta per adaptar la manera com es diagnostica el seu estat, utilitzant indicadors adaptats a la temporalitat del seu règim de cabals. Aquest tema es reflectirà en el Pla de Gestió del 3r cicle. Pel que fa als cabals ecològics, certament és molt més complicat determinar-los en rius temporals. La implementació es fa tenint en compte la temporalitat natural. Actualment hi ha uns treballs en marxa de revisió dels cabals ambientals per a propers cicles de planificació, així com d'avaluació de l'evolució del medi amb la implantació de cabals ambientals. Quan hi hagi resultats es publicaran.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77697
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77697/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77697/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots