" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

371_Conèixer millor

10/01/2020 16:59  
Acceptades
Conèixer les captacions que es realitzen dels aqüífers, perquè molts són al·legals. Es considera que els aqüífers del Besos no estan sobreexplotats però sí són de mala qualitat.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Els aqüífers del Besòs tenen altres problemàtiques a la de la sobreexplotació. Les aigües subterrànies tenen contaminants químics procedents d'activitats desenvolupades en el passat. Hi ha mesures programades en el proper Pla de Gestió per identificar contaminacions puntuals en aigües subterrànies (C8.003), així com per recuperar les aigües subterrànies del Besòs per destinar-les, amb els tractaments adequats, a la producció d'aigua potable.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77703
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77703/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77703/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots