" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

372_Millorar la qualitat de les aigües dels aqüífers

10/01/2020 17:00  
Acceptades
Limitar les captacions i fomentar altres recursos alternatius, perquè no només cal tenir aigua sinó també millorar la qualitat d’aquesta.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Hi ha masses d'aigua costaneres on una sobreexplotació provoca una entrada d'aigua de mar i salinitza els aqüífers. Per tant, controlar les explotacions en aquestes zones es considera molt important. En aquest sentit, hi ha Mesures programades en el proper Pla de Gestió a totes les masses d'aigua que tenen aquests problemes. Les mesures són, sobretot, de dos tipus: implantació de règims d'extracció coordinada (que substitueixen una part de les extraccions per altres fonts d'origen, en funció d'un sistema d'indicadors piezomètrics) i la construcció de sistemes de recàrrega artificial amb aigua regenerada.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77704
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77704/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77704/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots