" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

618_I+D en gestió d’aqüífers

12/01/2020 21:23  
Acceptades
Establir quin temps d’espera cal tenir en compte per visualitzar els resultats en l’aigua de les mesures en la gestió d’aqüífers que s’està aplicant i donar-lo a conèixer.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La dinàmica de l'aigua subterrània és molt lenta i depèn molt de les característiques hidrogeològiques de cada un dels aqüífers, ja que així cada un d'ells pot reaccionar enfront de les mesures aplicades amb temps molt diferents. Tot i així, en el proper Pla de Gestió s'han establert uns temps de reacció de les masses d'aigua enfront de les mesures que s'hi aplicaran i, per tant, s'han donat uns terminis a partir dels quals les masses d'aigua assoliran un bon estat tant químic com quantitatiu.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77868
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77868/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77868/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots