" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

540_Tenir-ho en compte en les construccions

14/01/2020 12:44  
Acceptades
Vetllar perquè el soterrament de les vies del tren o altres infraestructures futures tinguin en compte els aqüífers.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Totes les obres de infrastructures que poden afectar les aigües subterrànies tenen establert un seguiment de control per tal de valorar la possible afectació d'aquestes a l'aqüífer. Abans de dur a terme les obres, es dissenyen unes xarxes de control tant química com quantitativa de les aigües subterrànies que supervisa un Departament de l'Agència Catalana de l'Aigua. D'aquestes xarxes es fa un seguiment durant l'obra i en funció dels resultats que es van obtenint, es poden definir mesures correctores. Pel proper pla de gestió hi ha diferents mesures relacionades amb aquesta problemàtica.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-78027
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/78027/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/78027/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots