" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "G1_05_Implantació de cabals de manteniment"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
04/12/2020 14:18

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
11/04/2022 13:31
Versions 2 Torna a la proposta