" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_19_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:31  
Acceptades

Nova proposta. Anàlisi i planificació de les connexions de peixos i seguiment de les ajudes a les intervencions. Cal analitzar cada cas i planificar de manera eficient i efectiva adaptant les intervencions a cada medi i context. I si es donen ajudes o subvencions en intervencions d’aquest àmbit, realitzar un seguiment i una anàlisi del seu impacte per valorar-ne la utilitat i/o el manteniment o no de les subvencions en cada cas.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el cas de les actuacions subvencionades dins la línia d'acords de custòdia, normalment l'actuació subvencionada contempla el seu seguiment. Per exemple, el projecte de construcció del connector fluvial de la resclosa de la Pilastra al riu Ter preveu un seguiment de la seva efectivitat i que ja s'està duent a terme per part del Consorci del Ter. A banda d'això, l'ACA també impulsa estudis sobre l'efectivitat dels connectors fluvials, tal com està reflectit a l'apartat corresponent del programa de mesures (Capítol A2). Actualment hi ha uns treballs en marxa per fer el seguiment de l'efectivitat de 5 connectors fluvials. Quan es tinguin resultats es publicaran.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80090
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80090/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80090/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots