" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "G1_26_Reducció de la sobreexplotació en les aigües subterrànies"

Mode de vista de comparació:

Estat

  • +rejected
  • +rejected
Esborrats
Addicions
  • +rejected
Esborrats
Addicions
  • +rejected
Autoria de la versió
Avatar: Carlos López Carlos López
Versió creada el 11/04/2022 14:11