" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_04_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:41  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És molt difícil marcar els límits dels rius i les intervencions que afecten en cada cas en funció de com s’implementen.

Així, per exemple, és molt difícil treure els col·lectors de les lleres dels rius, perquè en general la mesura ens pot semblar bé, però en funció de com s’implementa pot ser adequada o no

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Durant el període 2022-2026, es treballarà per analitzar l'estat hidromorfològic de totes les masses d'aigua de les conques internes analitzant les diferents pressions existents en cada una, així com definir l'espai fluvial (llera funcional i llera històrica). Aquest treball permetrà tenir una visió global que permetrà començar a establir una priorització d'actuació de les masses a fi de definir, en cada cas, les mesures a implementar amb l'objectiu de millorar la seva qualitat hidromorfològica. D'altra banda, les diferents intervencions que es duen a terme en cada cas, són aspectes que es poden valorar en els projectes i que se sotmeten a informació pública. En qualsevol cas, es poden presentar les observacions pertinents. L'ACA sempre intenta minimitzar les afectacions i maximitzar el benefici ambiental.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80103
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80103/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80103/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots