" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_10_Millora i protecció del litoral i les aigües costaneres i regulació de la navegació

04/12/2020 14:50  
Acceptades

Nova proposta. Prioritzar millor quines intervencions són més necessàries. Per exemple, l’estudi sobre l’impacte del barranquisme sobre els hàbitats i les espècies pot estar bé, però hi ha moltes altres activitats amb un impacte probablement major en els ecosistemes

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'estudi sobre l'impacte del barranquisme es va incloure en el Programa de Mesures a sol·licitud del Departament d'Agricultura, secció de pesca continental. Certament l'Agència ha reconsiderat aquesta mesura i l'ha fet extensiva a altres activitats. De manera que, al programa per al període 2022-27, aquesta mesura tindrà com a títol: Estudi de l'abast de les activitats recreatives al DCFC, dels possibles impactes sobre hàbitats i espècies, i de les possibles interaccions amb altres usuaris del riu (A7.021). També se li reserva un major pressupost.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80109
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80109/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80109/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots