" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_04_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:27  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura A2.040.01 de recuperació ecològica del tram baix del riu Tordera, des de la C-32 fins a la desembocadura, es considera que destinar 4 milions d’euros per un tram tant curt és excessiu. I fins i tot, en funció de com s’executi es considera que pot ser un retrocés com a tipus d’intervenció.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Aquesta mesura fa referència a la recuperació de l'espai fluvial de la desembocadura (retranqueig de motes, possibles expropiacions, actuacions de recuperació de llacunes, entre d'altres). El pressupost és una estima que caldrà desenvolupar mitjançant un projecte executiu, que serà sotmès a informació pública. Es poden consultar més detalls tècnics a la fitxa de l'actuació disponible si es fa la petició.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80127
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80127/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80127/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots