" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_07_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:30  
Acceptades

Nova proposta. Cal intervenir en la conca del Besòs encara que costi revertir la situació i les problemàtiques que té associades. No només s’ha d’intervenir en les zones que són més fàcils de recuperar. En aquest sentit, es troben a faltar mesures que intentin recuperar les zones més “artificialitzades” de la conca.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

S'ha previst una mesura per a la rehabilitació de la conca del Besòs (A2.038) per un import de 8.780.000 €, per tal de valorar les alternatives més adients i desenvolupar actuacions de naturalització del Besòs.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80130
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80130/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80130/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots