" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_13_Control i mitigació d'espècies exòtiques i invasores

15/12/2020 17:35  
Acceptades

Nova proposta. Es demana posar atenció en que, si cal erradicar una espècie animal, es faci de la manera més ètica possible, de manera progressiva. I sempre és preferible fer campanyes de sensibilització i evitar la invasió d’espècies que haver-les d’eradicar després. Amb una bona campanya de conscienciació ciutadana amb temes de fauna també es pot tenir un impacte important.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA només pot realitzar actuacions de control i erradicació d'espècies exòtiques invasores quan són una pressió per les masses d'aigua, en tant que afecta a la quantitat i qualitat de l'aigua o el medi, i sempre amb el vist-i-plau de l'òrgan competent en gestió de fauna i flora i dels espais naturals protegits.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 1)
19 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80136
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80136/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80136/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots