" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
En avaluació

Nova proposta. Manquen mesures concretes amb relació a la gestió dels sediments al riu Llobregat.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La conca del riu Llobregat és un dels principals eixos fluvials de Catalunya amb una problemàtica sedimentària altament complexa i dispar. Cal analitzar en cada cas quines són les pressions i impactes que afecten a cada punt del riu i quines solucions es poden aportar. Durant el període 2022-2026, es treballarà per analitzar l'estat hidromorfològic de totes les masses d'aigua de les conques internes analitzant les diferents pressions existents en cadascuna. Aquest treball permetrà tenir una visió global que permetrà començar a establir una priorització d'actuació de les masses a fi de definir, en cada cas, les mesures a implementar per a millorar la seva qualitat hidromorfològica. Durant el període 2016-21 s’han dut a terme els treballs d’anàlisi i propostes de gestió dels sediments en embassaments de les conques internes de Catalunya amb els següents objectius generals: 1) Avaluar l’aportació de sediments al litoral i millorar el coneixement dels efectes de la retenció del sediment als embassaments; 2) Millorar el disseny dels cabals generadors mitjançant la realització de proves pilot de seguiment dels seus efectes aigüesa avall dels embassaments de la Baells i de Susqueda i, 3) Proposar mesures i recomanacions per millorar la gestió del sediment fluvial. Les mesures a dur a terme en el període 2022-27 vindran determinades per les conclusions d'aquests treballs. Els futurs treballs s’emmarcaran dins de la línia de caracterització i gestió de la morfodinàmica fluvial i els sediments a les masses d'aigua de Catalunya. Per aquesta línia s’ha incrementat el pressupost reservat (mesura A1.006). A la web de l'ACA hi ha un apartat en el que publiquem el que anem treballant en aquest sentit: http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-manteniment/cabals-generadors-i-sediments/

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80145
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80145/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80145/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots