" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_02_Implantació de cabals de manteniment

15/12/2020 17:41  
En avaluació

Nova proposta. En el tram final del riu Anoia en alguns moments queda sec, i provoca la mort de molts peixos. Per aquest motiu es proposa analitzar què s’hi pot fer per evitar aquestes situacions.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

El riu Anoia presenta múltiples extraccions d’aigua, tant a nivell superficial com subterrània, i això fa que puntualment pugui presentar problemes de cabals. Actualment hi ha en marxa els treballs de seguiment de la implantació de cabals ambientals i revisió de cabals per a propers cicles de planificació. Els treballs es van iniciar a desembre de 2020 i tenen un termini d’execució de 15 mesos. Dins la part de verificació dels efectes de la implantació de cabals ambientals, s'ha inclòs l'estudi de detall d'un tram del riu Anoia a Gelida. Actualment s'estan duent a terme els treballs de camp. Quan hi hagi resultats es publicaran. A banda d'aquests treballs, caldrà treballar de manera coordinada amb el departament de concessions i la demarcació territorial per corregir les causes de la manca de cabal, en el cas que sigui causada per captacions que no compleixin amb l'obligatorietat de respectar els cabals ambientals.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80146
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80146/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80146/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots