" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_Implantació de cabals de manteniment

15/12/2020 17:42  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació al cabal ambiental, entre Sallent de Llobregat i Sant Vicenç de Castellet, en moments de sequera no es manté el cabal ambiental, i això fa augmentar el percentatge de salina de l’aigua. I a més, sembla que hi ha la previsió de derivar encara més aigua per a la concessió a la industria de 8 hectòmetres.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

En moments de sequera (declarada oficialment com a tal), els cabals ambientals no són els establerts en el Pla de gestió, sinó els definits en el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera, aprovat per Acord GOV/1/2020 de 8 de gener. L'ACA vetlla pel compliment tant dels cabals ambientals del Pla de gestió com dels cabals mínims en cas de sequera. En cas de detectar-se incompliments, es poden deixar avisos a la web de l'ACA. Referent a la concessió a la indústria de 8 hectòmetres, cal conèixer amb més detall aquest projecte de derivació. Tanmateix, en cas que hi hagi un augment de cabal concessional, aquest no serà mai en detriment del del riu sinó que, o bé serà amb aigua reutilitzada o bé, en cas de captació directa del riu, s'obligarà a respectar el cabal ambiental.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80149
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80149/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80149/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots