" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_08_Implantació de cabals de manteniment

15/12/2020 17:44  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Refer el redactat de la mesura A 1005 per aclarir millor l’objectiu de la mesura. S’entén que aquesta mesura té a veure amb temes de reutilització d’aigua per augmentar els cabals del riu. S’observa que no hi ha assignada una dotació econòmica i caldrà veure en que es concreta la mesura.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La mesura A1.0005, de “complement dels cabals necessaris des de l’ERA del Prat de Llobregat per al compliment dels cabals de manteniment al tram final del riu Llobregat” consisteix bàsicament en una previsió econòmica per a cobrir els costos d’explotació extraordinaris en cas que al tram final del riu Llobregat, aigua avall de la captació de la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, sigui necessari aportar cabals de l’ERA del Llobregat (mitjançant instal·lacions ja existents) per a cobrir o completar els cabals restants circulants, fins assolir els objectius ambientals pertinents (els cabals de manteniments requerits en el moment i l’estat que correspongui. Aquesta mesura ja estava prevista en el programa de mesures 2016-21 i ja s'ha iniciat l'aportació sistemàtica de cabals regenerats, a fi de completar el cabal circulant. Finalment, la mesura tal com estava descrita s'ha eliminat del capítol A1, i quedarà contemplada dins les mesures de reutilització.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80152
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80152/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80152/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots