" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_10_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:45  
Acceptades

Nova proposta. Tot i que hi ha prevista una restauració d’aforament de l’estació de Castellgalí (mesura A2.004), manquen més estacions d’aforaments.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquesta mesura fa referència a la millora de la continuïtat fluvial de l'estació d'aforament. Durant el període 2016-21 s'han engegat els treballs per millorar la continuïtat en les estacions d'aforament de Olvan, Montblanc, Garriga i Riera Major. La majoria d'estacions d'aforament es consideren franquejables per les espècies de peixos, i s'estan duent a terme les actuacions necessàries en aquelles que no ho siguin. A banda d'això, s'ha refet l'estació d'aforament de la Riera Major, i s'està treballant per tenir una nova estació d'aforament al riu Freser, així com una al tram final del Francolí, com a mínim. Aquestes mesures estan incloses en el capítol B5.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80154
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80154/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80154/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots