" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_11_Rehabilitació morfològica dels rius

15/12/2020 17:46  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a les mesures que fan referència a la recuperació de terrasses, cal donar més espai al riu. Si al riu se li deixa espai, aquest és capaç de regenerar-se, i l’exemple es pot veure en algunes lleres.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA promou projectes de restauració hidromorfològica amb la finalitat d'assolir l'estat ecològic dels rius, però alhora compatibilitzant la prevenció d'inundacions amb l'ús de solucions basades en la natura (zones de laminació natural, connexió lateral amb les terrasses al·luvials, recuperació de meandres...) basat en una priorització tenint en compte les característiques de cada zona, la factibilitat tècnica i la mínima intervenció per tal que el manteniment sigui el mínim.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80155
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80155/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80155/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots