" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_13_Rehabilitació morfològica de les zones humides

15/12/2020 17:47  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Manca una mirada més integral de les problemàtiques a l’hora de valorar les mesures. Hi ha mesures de rehabilitació de zones humides que s’han de vincular a mesures d’altres àmbits perquè tinguin sentit. És a dir, si algunes de les zones humides reben abocaments d’aigües de pluja o d’altres, si no s’incideix en els abocaments nocius d’aigua les mesures concretes que després es proposin de rehabilitació de les zones humides, no tenen massa sentit

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Durant el desenvolupament de les actuacions de recuperació de zones humides, hi ha una primera fase d'anàlisi d'alternatives on es tenen en compte tots aquests aspectes. Actualment, s'està fent un estudi d'aquest estil, per exemple a l'estany de Sils i a la millora del drenatge de la Ricarda.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80157
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80157/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80157/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots