" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Recàrrega artificial d'aqüífers

27/09/2019 20:10  
Acceptades
La disminució dels recursos hídrics subterrànies per bombejos i baixes recàrregues caldrien suplementar-les amb una recàrrega artifical amb aigües excedents procedents d'escorrentiu superficial, poblacions (previ tractament) i similars per tal de poder millorar les reserves hídriques i fer front a les sequeres ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

1. La recuperació del bon estat quantitatiu de les masses d'aigua és un objectiu del PGDF. 2. La injecció d'aigua regenerada en els aqüífers és un dels usos de la reutilització d'aigua.

Referència: II-PROP-2019-09-76272
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/76272/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/76272/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots