" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

62_Potenciar l’agricultura integrada.

12/12/2019 17:27  
Rebutjada
Caldria fomentar com a mínim, l’agricultura integrada, tot i que l’òptim seria promoure l’agricultura ecològica.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. S’observa que des de 2016 l’agricultura integrada ja és obligatòria a Catalunya. S'està estudiant línies viables de suport a les comunitats de regants per a la millora de la eficiència en la gestió de l'aigua. Cal tenir en compte el capítol 3 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, així com les competències pròpies del Departament de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77318
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77318/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77318/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots