" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

311_Pagar per l’ús de l’aigua.

23/12/2019 12:40  
Rebutjada
En la regulació dels usos de l’aigua s’han d’establir mesures per a què cadascú pagui l’ús que fa de l’aigua.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. La Directiva Marc de l’aigua té com un dels seus fonaments econòmics el fet que els costos dels serveis del cicle de l’aigua han de ser finançats pel cicle de l’aigua. És per això que el Pla de Gestió recull una anàlisi de la recuperació de costos del cicle de l’aigua i preveu les mesures necessàries per a que aquest percentatge de recuperació es vagi apropant al 100%. Concretament, el document “Estudi general de la demarcació, anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat humana, i anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua a les masses d’aigua al Districte de conca fluvial de Catalunya (conegut com a IMPRESS 2019) inclou, al seu apartat 4, una Anàlisi de la recuperació del cost dels serveis de l’aigua segons la qual el percentatge de recuperació actual és del 79,1%. Es pot consultar aquest document a l’enllaç següent: https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-gestio/3r-cicle-de-planificacio-2022-2027/document-impress/index.html 

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77583
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77583/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77583/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots