" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

313_Apropar la cultura ambiental amb relació al bosc de ribera

23/12/2019 12:42  
Acceptades
Promoure la cultura ambiental per estendre i reforçar el missatge de la importància de mantenir boscos de ribera sans, entenent que el terme sa va més enllà de tenir-los nets, que és on s’instaurà l’imaginari general. I posant en valor la necessitat de que tinguin un bon manteniment i el paper que tenen per evitar el risc d’inundacions.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Creació d'una línia de treball en el PGDF de gestió forestal orientada a la definició de línies de millora per la disponibilitat d'aigua i a la sostenibilitat ambiental. Inclou el global del bosc, no únicament els corredors fluvials, i la definició de conques experimentals.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77585
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77585/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77585/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots