" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

589_Incentius per al tractament de reciclatge d’aigües

12/01/2020 20:48  
Rebutjada
Partint de la premissa que no tota l’aigua que s’usa ha de ser potable, sinó que és important ajustar l’aigua que es consumeix amb la qualitat de l’aigua que es serveix, es planteja la necessitat de contemplar subvencionar el tractament de les aigües pluvials i les aigües grises per destinar-les a usos que no requereixen aigua potable. En el context actual aquesta responsabilitat recau en el privat al qual no li surt rendible i caldria donar-li incentius per afavorir el reciclatge de les aigües,

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El PGDF focalitza l'esforç en el foment de l'ús de l'aigua regenerada de les plantes de tractaments d'aigua residual que alliberin recursos al medi. Ho fa mitjançant la figura de la Administració Actuant competent amb aquestes infraestructures.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Administracions
21 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa)
Referència: II-PROP-2020-01-77839
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77839/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77839/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots