" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

605_Centre d’intercanvi d’usos

12/01/2020 21:14  
Rebutjada
Hi ha qui planteja contemplar com a mesura un centre d’intercanvi d’usos d’aigua dins la conca, en un context on no hi ha un mercat real de l’aigua.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No es considera la creació d'un mercat de l'aigua. Per contra, es fomenta la millora de la gestió conjunta de les diferents fonts de subministrament i dels diferents usuaris de l'aigua (comunitat d'usuaris, junta central, etc.). D'altra banda, la normativa actual ja permet la tramitació d'intercanvis temporals de drets.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77855
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77855/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77855/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots