" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

640_Buscar sistemes sostenibles

12/01/2020 21:46  
Acceptades
Avançar en trobar sistemes de reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió en baixa. L’aigua que baixa en èpoques de sequera és bàsicament la provinent de la depuradora. S’ha de buscar garanties d’abastament més elevades que les actuals per consolidar tres anys de garantia i evitar arribar a situacions d’emergència.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El PGDF considera el foment de les millores tecnològiques en reutilització, així com la implantació de noves plantes d'aigua regenerada i la potenciació de l'ús de la reutilització.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77890
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77890/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77890/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots