" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "546_Analitzar els canvis globals."

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 12:48

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
03/02/2022 13:16

Versió 3

Avatar: Carlos López Carlos López
15/03/2022 10:42

Versió 4

Avatar: Carlos López Carlos López
15/03/2022 17:47
Versions 4 Torna a la proposta