" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_01_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 11:42  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació dels aqüífers és un dels principals problemes a Girona. Així com els episodis de sequera o pre-sequera, que provoca que els dipòsits subterranis vagin quedant menys practicables. 

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es potencia la gestió conjunta de les diferents fonts de subministrament segons unes regles d'explotació que optimitzin la seva explotació. En aquest tema, a l’àmbit de Girona l’ACA es centra en els aqüífers litorals on hi ha el problema de la salinització, amb la voluntat de reduir aquest problema i omplir els aqüífers. Però, únicament es pot anar a aquells indrets on tenen altres vies de subministrament d’aigua. Per tant, s’incideix en que s’utilitzi mes la via alternativa (com s’està fent en el Baix Llobregat), per tal que l’aqüífer es recuperi. I es comprova que és molt mes fàcil extreure mes volum d’aigua quan l’aqüífer esta recuperat. Això requereix el seu temps.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80164
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80164/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80164/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots