" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_10_Millora de la garantia de l’abastament

04/01/2021 11:54  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura B5.017, es recorda que la presa de Colomers actualment té uns usos que no són estrictament vinculats a l’aigua, ja que la ruta del Ter passa precisament per l’estructura de la presa. Per tant, si es preveu el seu desmantellament, es podria mantenir la part de dalt que permet els usos ciclables i turístics i eliminar només l’estructura de la base perquè no sigui un obstacle a la connectivitat. 

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Sí que es tenen en compte aquests elements, no només la ruta verda, sinó que al marge dret, aigües amunt de la resclosa, hi ha una zona declarada d’alta protecció o d’alt interès ambiental. Per tant, la solució que es doni ha de tenir en compte aquest fet i també que aigües amunt hi ha una resclosa de regants. Cal encaixar la millor solució i quins són els usos desitjables. Ara l’ús prioritari que es valora des de la Taula del Ter és ajudar a recarregar l’aqüífer del Ter.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80173
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80173/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80173/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots