" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_21_Gestió de sequeres

04/01/2021 12:05  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als pous i aqüífers, preocupa que actualment al Montseny hi ha una demanda de fer 28 pous per a ús d’aigua industrial. Aquests controls d’extraccions també es posarien en aquests nous pous? Amb controls telemàtics? Preocupa molt a l’entorn del Montseny donat que aquests nous pous poden acabar amb l’aigua de la conca de la riera major.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El sistema telemàtic de piezòmetres està en els aqüífers identificats en el Pla de Sequera, que actualment són una desena. La capçalera de la Tordera o el Montseny de moment no està identificat com una d’aquests aqüífers. Per tant, no hi ha aquest control telemàtic de control on line en aquests punts, i tampoc es planteja. En el Pla de Sequera, pel cas de industries, tenen deure de comunicació de les dades d'extracció les que tenen un consum anual superior a 500.000m3. Les noves concessions requereixen de la implantació d'un sistema d'autocontrol, no obstant cal tenir en compte l'origen de l'aigua en relació a la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Minas i el Real Decret-llei 743/1928, de 25 d'abril.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80184
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80184/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80184/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots