" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del proceso
Ayuda

Son debates estructurados en torno a políticas públicas para incorporar las voces de la ciudadanía en las decisiones del Gobierno.

Puedes hacer tus aportaciones en línea, asistir a sesiones presenciales o consultar las aportaciones de otros participantes.

Cerrar la ayuda

El procés participatiu ha finalitzat i ja podeu consultar la memòria amb les dades de participació i les aportacions recollides.

Moltes gràcies per la vostra implicació!

Acerca de este proceso

Este proceso pertenece a Proceso

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

Qui pot participar?

Esteu convidats a participar qualsevol entitat, col•lectiu, empresa, administració que se senti vinculada amb l'aigua, així com qualsevol persona a títol individual.

Quan i a on puc participar? 

Els processos de participació del tercer cicle de la planificació hidrològica es desenvolupen des de setembre de 2019 fins al segon trimestre de 2022.

Podeu consultar els calendaris de les sessions participatives per l’àmbit territorial:

 • Girona: conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.
 • Tarragona: conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra. 
 • Barcelona 1: conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme
 • Barcelona 2 : conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.

Com puc participar?

1. SESSIONS DINAMITZADES EN LÍNIA

FASE 1 i FASE 2: des de setembre de 2019 fins a febrer de 2020 les sessions informatives i participatives de Diagnosi són presencials. Així mateix, es pot participar fent aportacions a l’espai de fòrum de la plataforma i contestant una enquesta sobre les problemàtiques detectades en l’EPTI.

FASE 3 i 4: des de setembre de 2020 fins a finals de 2021 les sessions participatives de Mesures i al maig de 2022 les sessions de retorn del procés . Podeu consultar aquí les convocatòries per àmbit territorial i temàtic i fer la inscripció a les sessions que més us interessin.

2. RECOLLIDA D’APORTACIONS EN LA PLATAFORMA

 • ENQUESTES: es realitza una enquesta per àmbit territorial i temàtica prèvia a cada sessió participativa de Mesures proposades.
 • FÒRUM D'APORTACIONS: hi ha un espai de fòrum per recollir les vostres visions en la fase de diagnosi i les vostres propostes en la fase de mesures. Els fòrums de mesures s'aniran obrint per temàtiques a tractar:

- Fòrum Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial

- Fòrum Taula 2. Abastament i estalvi

-Fòrum Taula 3_Contaminació urbana i industrial

-Fòrum Taula 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes

-Fòrum Taula 5. Inundabilitat

-Fòrum Taula 6. Governança

 • SESSIONS AUTOGESTIONADES: podeu organitzar una sessió participativa vosaltres amb el suport d'un equip tècnic i dels materials dissenyats específicament per recollir les propostes de la vostra organització, col·lectiu o sector. 

Documentos relacionados

Informe amb els resultats dels tallers de mesures per cada nucli de participació.

Documents de referència per als tallers de mesures

En data16 d’octubre s’ha publicat al DOGC la documentació tècnica (IMPRESS i EPTI) que inicia el tràmit d’informació pública per a la revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures per al període 2022-2027, i s'obre un termini de 6 mesos per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents.

Documentació de caràcter general sobre el tercer cicle de planificació i els seus processos de participació (metodologia, calendaris, àmbits i temàtiques del debat, etc.)

Documentació de caràcter general sobre els processos de participació (metodologia, calendaris, àmbits i temàtiques del debat, etc.) i sobre les diferents vies possibles per a participar: presencial i en línia.

Imágenes relacionadas

Foro 5. Inundabilidad Ver todas las propuestas (139)

En evaluación
Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: determinar zones de laminació d’avingudes i després...
Rechazada
Nova proposta. Posar èmfasi en aquells cultius que estan en zones inundables capaços de coexistir...
En evaluación
La riuada del Francoli, del dia 22 d’octubre de l’any passat, el seu impacte hauria sigut menor...
En evaluación
Trobar solucions administratives per a la signatura d’acords de custòdia per tenir terres en...
Ver todas las propuestas (139)

Foro 6. Gobernanza Ver todas las propuestas (94)

 • Creado el
  15/12/2019
 • Número de comentarios: 0
Aceptadas
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.
Ver todas las propuestas (94)

Foro 4. Contaminación agrícola Ver todas las propuestas (94)

Ver todas las propuestas (94)

Foro 3. Contaminación urbana Ver todas las propuestas (138)

 • Creado el
  16/02/2021
 • Número de comentarios: 2
Ver todas las propuestas (138)

Foro 2. Abastecimiento y ahorro Ver todas las propuestas (162)

Aceptadas
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La línia d’intervenció de permetre que es...
Aceptadas
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La reutilització d’aigua regenerada és un tema...
Ver todas las propuestas (162)

Foro 1. Calidad y restauración Ver todas las propuestas (148)

En evaluación
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria...
Ver todas las propuestas (148)
Qué se decide La definició del Pla de Gestió de l'Aigua i del Programa de Mesures i d'inversions associades per a recuperar el bon estat de les masses d'aigua.
Quién participa Qualsevol ciutadà o ciutadana, institució, entitat, organització i/o altres agents interessats en la planificació i la gestió de l'aigua a les conques internes de Catalunya.
Cómo se decide Participació a través de sessions presencials en el territori i, també, en línia (a través d'enquestes, fòrums d'aportacions i sessions autogestionades)
Departamento Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
Unidad promotora Agència Catalana de l'Aigua
Dispone de retorno
Fecha de inicio 19 de septiembre de 2019
Fecha de finalización 30 de junio de 2022
Referencia: II-PART-2019-08-266

Compartir enlace:

Por favor, pega este código en tu página:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/embed.js?locale=es"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/embed.html?locale=es" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadísticas

345

Participantes

1.046

Seguidoras

525

Comentarios

775

Propuestas

12

Adhesiones

50

Encuentros