" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T2_16_Gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava

04/01/2021 12:40  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En la gestió forestal cal anar més enllà, i ser conscients que part de la solució de la millora de l’estat dels boscos passa perquè els seus propietaris es puguin guanyar la vida, és a dir, que en puguin treure rendibilitat. En aquest sentit, l’administració no sempre ajuda. Actualment és difícil extreure algun benefici del bosc: és necessari posar en valor la fusta i extreure algun producte del bosc, com per exemple, la biomassa.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Cal tenir en compte que la majoria de l’aigua se l’emporten els arbres. L’objectiu és no malmetre el valor ecosistèmic del bosc, però sí promoure i potenciar l’ús agrícola i ramader i buscar un equilibri promovent diferents usos. Això implica donar més valor a l’àmbit rural a través de diferents línies experimentals que a nivell europeu ja s’han produït i s’han valorat positivament, i es volen exportar aquí.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (TARRAGONA)
03 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80201
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80201/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80201/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots