" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_07_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:47  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es valora positivament que el cànon de l’aigua tingui en compte les pèrdues de la xarxa a l’hora de gravar l’impost, per promoure la millora de la xarxa. Però, els municipis petits no tenen cap capacitat per renovar la xarxa en baixa i necessiten el suport de l’ACA, la Diputació, o el Consell Comarcal o qui sigui.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El suport de l’ACA queda restringit a la xarxa en alta, d'acord amb la legislació catalana. L'ACA no pot subvencionar obres de millora en la xarxa en baixa. El que sí s'ha subvencionat des de l'ACA és la redacció de Plans Directors en municipis de menys de 10.000 hab, que són integrals.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80209
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80209/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80209/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots