" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_14_Reutilització de l’aigua regenerada

04/01/2021 12:53  
Rebutjada

Nova proposta. Amb relació a la reutilització d’aigua regenerada, l’actuació B4.013 de realitzar una canonada d’impulsió d’aigua depurada des de l’EDAR Manresa a Súria és només per a l’ús d’una indústria o es podria utilitzar també per altres usos dels municipis veïns compatibles amb l’ús de l’aigua regenerada? Podria ser interessant.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Aquesta mesura fa referència a un projecte concret d’una indústria del territori que requereix aigua. Es va valorar el projecte que permetia portar aigua regenerada de l’EDAR de Manresa a Súria per baixar la salinització de l’aigua. Ara s’està en el procés de concessió, i l’empresa ha de pagar la construcció del col·lector de salmorres i el cost de l’aigua dessalinitzada compensatòria, entre altres coses.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80216
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80216/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80216/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots