" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_19_Controls de radioactivitat

04/01/2021 12:57  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es destaca l’obligatorietat, a partir del Reial Decret del 2016, de realitzar controls de radioactivitat en l’abastament. En primer lloc, s’han de recollir les dades, després realitzar la interpretació dels resultats, i finalment, si es detecta algun problema, definir què es pot fer. S’han iniciat i s’estan detectant sorpreses i algunes dificultats

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El compliment de la normativa de subministrament d'aigua s'ha de complir escrupolosament independentment de la planificació general. El Pla de Gestió pot exigir llindars més estrictes en components específics. La detecció d'un component per sobre dels llindars permesos ja té un protocol normalitzat amb el Departament de Salut, que pot fer aturar el subministrament. En paral·lel a aquesta actuació preventiva es porten a terme la investigació de l'incident, les mesures pal·liatives i les correctores. Aquestes actuacions són independents del contingut del Pla.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80221
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80221/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80221/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots