" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_02_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:53  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. No s’acaben de veure l’impacte de les accions impulsades per l’ACA ni les millores que han generat en el medi en els darrers anys.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Hi ha un document extens explicant les mesures que s’han impulsat des de l’ACA els darrers anys. Degut a la gran sequera de l’any 2008, l’ACA va haver de fer front a unes grans inversions (amb depuradores, dessaladores, etc.) que van generar un endeutament important, que ha provocat que durant deu anys l’Agencia hagi tingut poca capacitat d’inversió, i fins i tot hagi hagut de reduir plantilla. Però, actualment l’ACA torna a tenir una situació econòmica que permet tenir un Pla amb inversions i capacitat de fer més mesures. A més, durant aquest període hi ha hagut incidències importants com inundacions, temporals, etc. als quals ha calgut donar resposta. El document IMPRESS, previ a la redacció del pla, quantifica l'estat del medi. L'objectiu del PGDF es l'assoliment del bon estat del medi. El pla de seguiment i control permet fer un seguiment específic de cada una de les masses d'aigua.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80249
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80249/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80249/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots